Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก ความจนเป็นทุกข์ในโลก  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขออนุญาตเผยแพร่เสียงอ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
สวัสดีครับ อ.สุทัสสา ผมได้สั่งซื้อ CD mp3 ชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หลังจากที่ได้ฟังจนจบผมเห็นว่า CD mp3 ชุดนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีโอกาสได้รับฟังอย่างมาก อย่างตัวผมเองจากที่เมื่อก่อนไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมและรู้สึกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแต่เพียงในนามเท่านั้น ก็ได้เรื่มปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง ผมจึงอยากเรียนขออนุญาต เผยแพร่ CD mp3 ชุดนี้ ทาง youtube ครับ ผมขอยืนยันว่าการเผยแพร่นี้จะเป็นไปเพื่อการกุศลเท่านั้น ไม่มีการทำโฆษณาหรือการค้าใดๆบนหน้า youtube นั้น บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากผู้ฟังที่ได้รับจากการฟังธรรมนิยายชุดนี้ ขออนุโมนทนาให้อ.สุทัสสา และครอบครัวจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับ จึงกราบเรียนมาเพื่อขออนุญาต ขอบพระคุณครับ
เขียนโดย: สมมน เตชวรรณสิทธิ์ | 11 กุมภาพันธ์ 2557 13:54:34

ยินดีครับ สาธุครับผม จิรวิชญ์ รณรื่น
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 15 กุมภาพันธ์ 2557 19:29:51
  
 
 
www.fungdham.com www.jarun.org
www.palungjit.com www.sudassa.com
www.dhammajak.net www.rethinkers.org
www.namjaidham.com กระทรวงวัฒนธรรม
www.larntum.in.th มหาวิทยาลัียราชภัฏธนบุรี
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานบรรยาย
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์